Security Assessment | Monitoring. Mitigation | Professional Services | Security Team as a Service

 

Security Officer as a Service

Надграждаме уменията на ИТ екипа ви със специализарана експертиза и опит, за да изведем защитата ви на по-високо ниво

 

Ползите за вашата организация:

__ Сигурна работна среда .

__ Скорост . Получавате нашия опит от десетки частни и публични клиенти.

__ Ефективност на разходите . Ние ви предоставяме независимо опитно лидерство за вашия ИТ екип.

__ Намаляване на потенциалните загуби с непрекъсната еволюция на защитата ви срещу съвременни атаки.

 

 

Не всички организации могат да си позволят да наемат вътрешни експерти по киберсигурност. За типичния ИТ отдел във всяка развиваща се компания, била тя и малка или голяма, частна или държавна, управлението на наличните приложения и инфраструктура е достатъчно голяма задача, сама по себе си.

Превърнете нашите експерти в част от вашия екип и се възползвайте от опита и уменията им.

Вашият Security Officer as a Service ще разтовари ИТ екипа ви от една основна грижа: гарантирането на киберсигурността ви. Одитираме бизнес нуждите ви и предоставяме ъпдейтите и решенията, необходими за сигурното им осъществяване. Получавате редовни рапорти, които оценяват текущото състояние на сигурността на компанията ви.

Знаете, че защитата на ИТ инфраструктурата ви е в добрите ръце във всеки един момент.

.

  • РЕГУЛЯРНИ ПРОВЕРКИ НА КИБЕРЗАЩИТАТА ВИ

    Следим вашите собствени и наети ИТ услуги, като намираме начини как да подобрите киберсигурността им. Непрекъснато актуализираме състоянието на вашата киберзащита и редуцираме нивата на бизнес риск.

  • НЕПРЕКЪСНАТИ ПОДОБРЕНИЯ В КИБЕРСИГУРНОСТТА

    Въз основа на редовните отчети, вашият Security Officer as a Service ще ви предоставя регулярно подробни презентации, инструкции и действия, за да подобрите киберсигурността си. Вашият ИТ екип получава актуални и точни стъпки, които да следва, за настройка, актуализация, елиминиране на уязвимости или създаване на софтуерни изисквания.

  • ДЕТАЙЛНИ РАПОРТИ ЗА МЕНИДЖМЪНТА И ИТ МЕНИЖЪРА

    За максимална отчетност и прозрачност, нашите ежедневни действия се наблюдават чрез ticketing система. Всеки месец ще ви представяме подробен доклад за състоянието на вашата киберзащита, с изводи за мениджмънта, подготвени за хора без конкретни задълбочени ИТ познания. Ще знаете какво е състоянието на вашата киберсигурност всеки ден, в реално време.