Security Assessment | Monitoring. Mitigation | Professional Services | Security Team as a Service

 

Penetration testing

Откриваме слабости и уязвимости преди хакерите

 

Ползите за вашата организация:

__ Идентифицираме уязвимости и рискове за мобилни/уеб приложения и цялата ви инфраструктура

__ Помагаме за изготвяне на планове за отстраняването им

 

Направени професионално, Pen Test-овете ви помагат да откриете потенциални логически грешки (уязвимости), които остават невидими за автоматизираните правила на системите за сканиране.

Penetration Test-овете могат да се използват и за проверка на политиките ви за сигурност, спазването на изискванията за съответствие, информираността на служителите за сигурността и способността на организацията да идентифицира и реагира на киберинциденти..

Организациите трябва да извършват редовно Pen Testing - в идеалния случай веднъж годишно - за да осигурят последователност в киберсигурността си и управлението на ИТ.

 

TARGETED TESTING

В този случай работим паралелно с вашия ИТ екип, за да установим наличието на уязвимости, като непрекъснато обменяме информация помежду си.

BLIND TESTING

Симулира действията и процедурите на истински нападател. Ще разберете кои са външно видимите сървъри или устройства на организацията ви, включително DNS, имейл сървъри, уеб сървъри или защитни стени. Основните ни цели са да разберете дали хакерите могат да проникнат в инфраструктурата ви и докъде може да стигнат, след като получат достъп.

Ще погледнем организацията ви през очите на хакерите и ще оценим дали мерките, които сте предприели, са достатъчни за органичаване на риска и щетите от атаки срещу бизнеса ви. Ще действаме в синхрон с ИТ екипа ви, но без предварително предупреждение, за да разберем, включително, дали изградената ви защита ще засече чуждо присъствие в инфраструктурата ви.

Подробни рапорти

Получавате подробен рапорт с резултатите, както за ИТ екипа ви, така и за мениджмънта на организацията. В него ще опишем сканираните активи, използваните методи за сканиране, резултати от тестовете и препоръки за отстраняване на евентуални уязвимости.

Резултатите ще получите под формата на презентация, с включени препоръки и възможност за лична среща.