Security Assessment | Monitoring. Mitigation | Professional Services | Security Team as a Service

 

Vulnerability Management as a Service

Следим за уязвимости в услугите и решенията ви.

 

Ползите за вашата организация:

__Уведомяваме по удобен начин IT екипа ви.

__Потвърждаваме успешното отстраняване на проблемите.

__Партнираме си за минимизиране на риска от пробив в системите ви дългосрочно.

 

Следите актуалното състояние на уязвимостите

Винаги знаете кои са актуалните уязвимости в инфраструктурата ви и как да се защитите от тях. Екипът ни ви помага да откривате, класифицирате, приоритизирате и потвърждавате отстраняването на пробойни в защитата ви.

Стабилни основи на вашия бизнес

Услугата ни включва:
__оценка, настройка и конфигуриране на избраното решение за управление на уязвимостта
__подробно дефинирани политики за сканиране
__проследяване и рапортинг на уязвимостите.