Security Assessment | Monitoring. Mitigation | Professional Services | Security Team as a Service

 

Security Awareness Trainings

Подготвяме екипа ви за предизвикателствата на киберсвета

 

Ползите за вашата организация:

__Намалявате бизнес риска, породен от липса на умения или липса на знания

__Покривате изискванията на регламенти за защита на лични данни

__СъздадениСъздадени за различни нужди: за служителите ви, ИТ екипа и мениджмънта на организацията

 

Нашите експерти ще се уверят, че вашите служители напълно разбират текущите рискове за сигурността, имат добра култура за сигурност и знаят как да прилагат тези знания в ежедневната си работа.

.

Нашите експерти ще се уверят, че вашите служители напълно разбират текущите рискове за сигурността, ще имат добра култура за сигурност и ще знаят как да прилагат тези знания в ежедневната си работа.